| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 4

Opłaty

29 sierpnia 2020 14:47 | Opłaty

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że Przedszkole ubezpiecza Państwa dzieci od nieszczęśliwych wypadków na sumę 25.000 zł ze składką w wysokości 36,50 zł. Kwotę należy wpłacać do końca września u pani intendentki.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2019 20:03 | Opłaty

Opłaty za przedszkole

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w uchwale nr XLIX/403/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2019 22:39 | Opłaty

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Informujemy, że Przedszkole ubezpiecza Państwa dzieci od nieszczęśliwych wypadków na sumę 10.000 zł ze składką w wysokości 31,50 zł. Kwotę należy wpłacać do końca września u pani intendentki.

czytaj więcej »

18 kwietnia 2019 22:38 | Opłaty

Rada Rodziców

Rada Rodziców Informujemy, że wpłaty na konto Rady Rodziców w kwocie 180 zł za cały rok szkolny (10 miesięcy) można dokonywać w całości lub w miesięcznych ratach. Kwotę prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świętochłowicach: PKO BP...

czytaj więcej »