| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 4

Galeria

Nasze przedszkole

Ilość zdjęć: 39

Przedszkole Miejskie nr 4 mieści się w starej dzielnicy Świętochłowic – Zgodzie. Budynek i ogród otoczone są zielenią. W roku szkolnym 2017/2018 ogród przedszkolny był remontowany i obecnie jest wyposażony w bezpieczne i nowe urządzenia zabawowe m.in piaskownica, lokomotywa, zjeżdżalnie, drabinki, tor przeszkód, ruchomy tramp, zaprzęg konny, samochód, bujaki. Teren jest spokojny, oddalony od głównej ulicy i ulicznego gwaru. W odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się park z nowoczesnym miejskim placem zabaw. W pobliżu przedszkola usytuowane jest Centrum Kultury Śląskiej, z którego oferty przedszkolaki często korzystają, a nawet czasem samodzielnie występują na jego scenie. W niewielkiej odległości od przedszkola znajdują się ogródki działkowe, które stanowią miejsce do obserwacji przyrody i rekreacji. Przedszkole nr 4 zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Wielu naszych absolwentów kontynuuje swój rozwój artystyczny zapoczątkowany w przedszkolu i zaprasza młodszych kolegów na przedstawienia ze swoim udziałem. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole przystąpiło m. in. do akcji rozwijającej czytelnictwo wśród dzieci pt. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Nauczycielki tworzą także innowacje pedagogiczne, aby lepiej wpierać rozwój swoich wychowanków m.in. „Neciaki” – innowacja multimedialna, czy „Zielona stopa” – innowacja ekologiczna. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości narodowej, szczególny nacisk kładąc na rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do tradycji regionalnej. Placówka stara się jak najefektywniej rozwijać przyszłe pokolenia, pamiętając równocześnie o ich tożsamości regionalnej. Ważnym wydarzeniem, które sprzyja promowaniu przedszkola jest coroczny Festyn Rodzinny, który odbywa się z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w na przełomie maja i czerwca łącząc ze sobą obchody Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Na festyn przychodzą całe rodziny, znajomi przedszkolaków, ale także dzieci i chętne osoby z całej dzielnicy Zgoda. Festyny te są doskonałą okazją do zintegrowania środowiska lokalnego, a także promowania przedszkola, gdyż otwarta formuła święta pozwala każdemu zainteresowanemu rodzicowi zobaczyć funkcjonowanie przedszkola, poznać nauczycielki i jego personel pomocniczy. Przedszkolaki chętnie biorą udział w konkursach nie tylko na terenie miasta, ale także ogólnopolskich. W roku szkolnym 2017/2018 grupa "6-latki" zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt. "Potworna stylizacja Knock Nocky" oraz zajęła III miejsce w plebiscycie Dziennika Zachodniego "Przedszkolaki roku 2018". W marcu 2019 nauczycielki zorganizowały ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat sztućcami malowany”, który również cieszył się dużym zainteresowaniem. Podsumowując Przedszkole Miejskie nr 4 podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

pokaż więcej »